W Pawłowicach przy ul. Mielżyńskich zakończono remont chodnika. Nawierzchnia chodnika z uwagi na jego wiek ( około 30 lat) miała liczne wykruszenia i deformacje.
Na długości prawie 550 m. i szer. od 2 do 2,7m ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Koszt zadania wyniósł ponad 80 000 zł.
Prace wykonało, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lesznie.