W Drobninie zmodernizowano oświetlenie uliczne. Wymieniono 19 i zainstalowano nowych 11 lamp. W sumie w wyniku modernizacji powstało 30 punktów świetlnych.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 31 000 zł.
Zadanie wykonała Firma Handlowo Usługowa WAT Marian Rzepecki z Garzyna.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Drobninie jest kontynuacją przyjętego wcześniej programu oszczędności energii elektrycznej.