W Garzynie zakończono budowę parkingu przy sali Gminnego Centrum Kultury. Parking wykonano z kostki brukowej , gr. 8 cm. na podbudowie piaskowo cementowej. Poprzez tę inwestycję uzyskano 20 miejsc dla samochodów. Ponadto zainstalowano oświetlenie placu, stawiając 6 lamp oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.
Zadanie wykonała, wyłoniona w drodze przetargi nieograniczonego, Firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane – Michał Smektała z Leszna.
Koszt inwestycji wyniósł 250 000 zł. Gmina przygotowała wniosek w sprawie pozyskania na ten cel środków unijnych.