W Oporówku zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Boisko to budowano w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - Budowa boisk wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z programem, na obiekcie o wymiarach 44 m na 22 m muszą znajdować się 3 boiska, tj. boisko do piłki ręcznej, do siatkówki i koszykówki. Zakres prac w Oporówku zwiększono. Boisko wybudowane większe o wymiarach 44 m. na 30,5 m. dokładając jeszcze jedną funkcję - boisko do tenisa ziemnego.
Obiekt zrealizowano, jako środowiskowy dla miejscowości Oporówko, Oporowo i Lubonia. W godzinach przedpołudniowych prowadzone będą zajęcia dla uczniów miejscowej szkoły.
Przewiduje się zatrudnienie w przyszłym roku animatora, który będzie prowadził zajęcia sportowe.
Zadanie realizowała, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Firma Margot Inwestycje z Warszawy. Koszt budowy boiska wyniósł prawie 500 000 zł. Gmina podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania w kwocie 200 000 zł.