W Krzemieniewie, w rejonie Orlika zakończono budowę parkingu. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej gr. 8 cm. na podłożu piaskowo – cementowym. Zrealizowano też budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do boiska Orlik. Prace te poprzedzono budową kanalizacji deszczowej i studni wpustowych.
Zadanie wykonało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo WEMAD Konrad Słotwiński z Leszna.
Koszt inwestycji wyniósł 120 000 zł.