W Drobninie zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej.
Na długości ponad 90 mb ułożono kostkę brukową.
Prace wykonała Firma Brukarska WIT-BUD Witold Niedziela z Gostynia.
Koszt zadania wyniósł 25 000 zł.
Celem inwestycji było uregulowanie spływu wody deszczowej.