W ubiegłym tygodniu zakończono remont nawierzchni dróg w Pawłowicach i w Górznie.
W Pawłowicach wykonano remont na ulicach Szkolnej i Gościniec na odcinku ok. 750 mb, natomiast w Górznie na odcinku 100 mb. Na drogach tych ułożono warstwę betonu asfaltowego.
Zadanie wykonało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie za kwotę 200 000 zł.