W świetlicy wiejskiej w Górznie zakończono prace związane z przebudową sanitariatów i części socjalnej.
Koszt zadania wyniósł 40 000 zł. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne – Jerzy Pożegowiak z Wilkowic.