Zakończono, zaplanowany w budżecie na rok bieżący, remont świetlicy wiejskiej w Nowym Belęcinie. Wykonano termoizolację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Zadanie wykonało , wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Handlowo- Budowlane Florczyk z Borku Wielkopolskiego.
Koszt remontu wyniósł 77 000 zł.