Krzemieniewo, dnia 16 lipiec 2018r.
WYNIKI PRZETARGU


Informacja o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Karchowo.


INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie  § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 13 lipca 2018 r.         o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie nie odbył się przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 30/1, 30/2, 30/3 położonych w obrębie wsi Karchowo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.


działka nr 30/1, o pow. 0.1164 ha , zapisana w KW nr PO1Y/28811/0

Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RIV

cena wywoławcza: 41 147,00zł  + podatek VAT 23%  
cena sprzedaży:  -   

przetarg nierozstrzygnięty – brak wpłaty wadium

 

działka nr 30/2, o pow. 0.1117 ha , zapisana w KW nr PO1Y/28811/0

Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI

cena wywoławcza: 30 762,00zł  + podatek VAT 23%  
cena sprzedaży:  -   

przetarg nierozstrzygnięty – brak wpłaty wadium

 

działka nr 30/3, o pow. 0.0889 ha , zapisana w KW nr PO1Y/28811/0

Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI

cena wywoławcza: 27 959,00zł  + podatek VAT 23%  
cena sprzedaży:  -   

przetarg nierozstrzygnięty – brak wpłaty wadium

 

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                  (-) mgr Andrzej Pietrula