Krzemieniewo, dnia 16 lipiec 2018r.
WYNIKI PRZETARGU


Informacja o wynikach II ustnego przetargu nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin.


INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie  § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 13 lipca 2018 r.         o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie nie odbył się przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 201 położonej
w obrębie wsi Nowy Belęcin, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo.


działka nr 201, o pow. 0.0800 ha , zapisana w KW nr PO1Y/00026213/4

Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako PsV

cena wywoławcza: 29 576,00zł  + podatek VAT 23%  
cena sprzedaży:  -   

przetarg nierozstrzygnięty – brak wpłaty wadium

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzemieniewo

                                                                                                  (-) mgr Andrzej Pietrula