W Brylewie realizowana jest kolejna inwestycja drogowa. Modernizowane jest skrzyżowanie dróg w kierunku Krzemieniewa, Hersztupowa i Bielaw. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.
Wykonawcą zadania jest Firma Żak - Roboty Drogowo Mostowe i Transport z Leszna.
Skrzyżowanie dróg, po modernizacji, stanie się miejscem znacznie bezpieczniejszym.