Krzemieniewo, dnia 17 maj 2018r.
WYNIKI PRZETARGU


Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin


INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie  § 12 ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 09 maja 2018 r.   o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw położonej w obrębie wsi Nowy Belęcin, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo.

 

Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia dla :


działki nr 337, o pow. 0.6600 ha , zapisanej w KW nr PO1Y/00026213/4

Nieruchomość wydzierżawiana jest jako staw w celu hodowli ryb i podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona od 15.06.2018 do 14.06.2028r.

cena wywoławcza: 799,92 zł + postąpienie: 150,00 zł
roczna opłata za dzierżawę: 949,92 zł   

przetarg wygrał: Pan Krzysztof Jankowiak 

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 3
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Krzemieniewo                

                                                                                     (-) mgr Andrzej Pietrula