W Hersztupowie zakończono remont świetlicy wiejskiej. Prace remontowe polegały na dobudowaniu sanitariatów przy istniejącym obiekcie.
Prace rozpoczęto w sierpniu bieżącego roku. Koszt ich wyniósł 39 000 zł.
Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Alfred Klabik z Frankowa.