Przy Zespole Szkół w Drobninie budowana jest sala gimnastyczna. Sala ma wymiary 36 m. długości i 20 m. szerokości. Koszt inwestycji wyniesie 2 750 000 PLN i całości finansowany jest ze środków budżetu gminy.
Zadanie wykonuje, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Firma KONTRAKT z Wilkowic.
Budynek wykonany jest obecnie w stanie surowym zamkniętym. Wykonano dach, tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne i gazowe a także prace wodno-kanalizacyjne w budynku socjalnym.
Sala gimnastyczna oddana zostanie do użytku w terminie do końca bieżącego roku.