W Drobninie zakończono prace przy budowie drogi do sali gimnastycznej. Droga długości 140 mb. wykonana została z kostki brukowej.
Zadanie realizowało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna.
Koszt inwestycji wyniesie prawie 55 000 PLN.