Budowa siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie.Załączniki: