W Nowym Belęcinie trwają prace ostatniego etapu budowy chodnika i drogi rowerowej. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie.
Zadanie wykonywane jest na odcinku 417 mb. kosztem 205 000 PLN. Gmina Krzemieniewo przeznacza na ten cel kwotę 100 000 PLN.
Inwestycja w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do Szkoły ze wsi Karchowo i Bojanice.
Prace wykonuje, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Firma DROGOMEL z Góry Śląskiej. Zgodnie z umową zakończenie budowy nastąpi w terminie do końca sierpnia br.