W Krzemieniewie zakończono modernizację nawierzchni drogi na ul. Zielonej.
Na długości 1 km. utwardzono drogę tłuczniem. Szerokość jezdni wynosi teraz 4 m.
Materiał pochodzi ze zgromadzonego gruzu na byłym wysypisku śmieci.
W sumie zużyto na ten cel ca 700 m3 tłucznia.
Koszt utwardzenia drogi wyniósł 40 000 zł.
Prace wykonała Firma Roboty Drogowe, Transportowe i Melioracyjne Wojciech Latanowicz z Leszna.