INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie  § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 24 kwietnia 2017 r.         o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę, położonej
w obrębie wsi Krzemieniewo, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo. Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia wygrał:  

 

Pan Kubalski Roman
działka nr 1145, o pow. 0.0454 ha , zapisana w KW nr PO1Y/00021002/7

cena wywoławcza: 28 956,00 zł + postąpienie: 33 000,00 zł +  podatek VAT 23%   
cena sprzedaży:  76 205,88 zł    

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Krzemieniewo, dnia 02 maja 2017 r.