Informacja o otwarciu ofert na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Krzemieniewo gm. KrzemieniewoZałączniki: