W Krzemieniewie trwa budowa drogi na ul Spółdzielczej. Zadanie wykonuje, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Gembiak & Mikstacki z Krotoszyna.
Inwestycja obejmuje częściowe przykrycie rowu na na odcinku 50 mb.budowę kanalizacji oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł. 235 mb.
Koszt realizacji inwestycji wyniesie 400 000 PLN. Zakończenia prac nastąpi w terminie do 26. października br.