Wyjaśnienie Nr 3 do przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Krzemieniewo, gmina KrzemieniewoZałączniki: