Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo.Załączniki: