Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemieniewo, gmina Krzemieniewo.

- Załącznik Nr 4 do SIWZ umieszczony w poniższym linku zawiera: zał. 4a - dokumentacje związane, zał. 4b -projekt wykonawczy, zał. 4c - projekt budowlany.Załączniki: