Krzemieniewo, 2016-12-19
 

WYNIKI PRZETARGU


Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położnej w obrębie wsi Krzemieniewo,


INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie  § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 15 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg  ustny nieograniczony na  dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod staw, stanowiącej własność Gminy Krzemieniewo położonej w obrębie wsi Krzemieniewo.

 

 

Obręb Krzemieniewo

dz.nr. 176/1 o pow. 0,3700 ha, zapisana w KW PO1Y/00022641/5

Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N

Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 448 zł,

Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 598zł+należny podatek VAT

Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg wygrał:

 

Pan

Marek Cichy 
 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

 

 

.