Wyjaśnienia Nr 5, 6 do przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lubonia, Kociugi, Drobnin, gmina Krzemieniewo.
Pliki do pobrania:
wyjasnienie_lkd_005.pdf
wyjasnienie_lkd_006.pdf