Krzemieniewo, dnia 17 sierpnia 2016
WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem i lokalu mieszkalnego, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie § 12 ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 17 sierpnia 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem i lokalu mieszkalnego , stanowiących własność Gminy Krzemieniewo po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia wygrali:

garaż nr 3, dz.nr 619/17 o pow. 37 m2, zapisany w KW PO1Y/00022641/5
cena wywoławcza: 5.698,00 zł
cena sprzedaży: 5898,00 zł
Pan Waldemar Sztyler

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

lokal mieszkalny nr 2, dz. nr 36/1 o pow. 579 m2 zapisany w KW PO1Y/00022641/5
cena wywoławcza: 152.305,00 zł
cena sprzedaży: 155.305,00 zł
Państwo Marzena i Marcin Pietraszewscy


Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0