Krzemieniewo, 2016-06-28

WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.


INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Obręb Krzemieniewo

Działka nr 954/2 o pow. 1.8665 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI, LsVI, Ba
Cena wywoławcza: 179.931,00 zł + postąpienie 8.000 zł + podatek VAT 23%
Cena sprzedaży: 231.155,13 zł
wygrał: Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Działka nr 954/7 o pow. 0,7019 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI
Cena wywoławcza: 146.346,00 zł + postąpienie 8.000 zł + podatek VAT 23%
Cena sprzedaży: 189.845,58 zł
wygrał: Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Działka nr 954/8 o pow. 0,7501 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI
Cena wywoławcza: 156.396,00 zł + postąpienie 8.000 zł + podatek VAT 23%
Cena sprzedaży: 202.207,08 zł
wygrał: Pan Wojtkowiak Andrzej

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Działka nr 954/10 o pow. 0,5562 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako Ba
Cena wywoławcza: 93.497,00 zł + postąpienie 8.000 zł + podatek VAT 23%
Cena sprzedaży: 124.841,31 zł
wygrał: Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0