Krzemieniewo, 2016-06-28

WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie wsi Stary Belęcin i Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.


INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 27 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, położnych w obrębie wsi Stary Belęcin i Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Obręb Stary Belęcin
Działka nr 46/4 o pow. 0,0813 ha, zapisana w KW PO1Y/00023437/9
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVa
Cena wywoławcza: 24.638,00 zł + postąpienie 300 zł + podatek VAT 23%
Cena sprzedaży: 30.673,74 zł
wygrał: Pan Michał Grybski

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Obręb Krzemieniewo
Działka nr 1145 o pow. 0,0454 ha, zapisana w KW PO1Y/00021002/7
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI
Cena wywoławcza: 28.956,00 zł + podatek VAT 23%

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Obręb Krzemieniewo
Działka nr 134/1 o pow. 0,0597 ha, zapisana w KW PO1Y/00022641/5
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI
Cena wywoławcza: 22.306,00 zł + podatek VAT 23%

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Obręb Krzemieniewo
Działka nr 134/2 o pow. 0,0602 ha, zapisana w KW PO1Y/00022641/5
Przeznaczona pod zabudowę, oznaczona w ewidencji gruntów jako RVI
Cena wywoławcza: 22.493,00 zł + podatek VAT 23%

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0