Krzemieniewo, dnia 16 maja 2016 r.


WYNIKI PRZETARGU

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo.

INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2013 r., poz. 942 ze zm.)
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 12 maja 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny położonych w obrębie wsi Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia wygrali:

działka nr 954/1, o pow. 1.8039 ha , zapisana w KW nr PO1Y/00029235/5
cena wywoławcza: 265.110,00 zł + postąpienie: 8.000 zł + podatek VAT 23%
cena sprzedaży: 335.925,30 zł
Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

działka nr 954/3, o pow. 1.0809 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00029235/5
cena wywoławcza: 196.616,00 zł + postąpienie: 8.000 zł + podatek VAT 23%
cena sprzedaży: 251.677,68 zł
Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


działka nr 954/4, o pow. 1.0046 ha , zapisana w KW nr PO1Y/00029235/5
cena wywoławcza: 141.849,00 zł + postąpienie: 8.000 zł + podatek VAT 23%
cena sprzedaży: 184.314,27 zł
Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


działka nr 954/5, o pow. 0.9621 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00029235/5
cena wywoławcza: 135.848,00 zł + postąpienie: 8.000 zł + podatek VAT 23%
cena sprzedaży: 176.933,04 zł
Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


działka nr 954/6, o pow. 1.1054 ha, zapisana w KW nr PO1Y/00029235/5
cena wywoławcza: 200.741,00 zł + postąpienie: 8.000 zł + podatek VAT 23%
cena sprzedaży: 256.751,43 zł
Pan Małecki Bogdan reprezentujący firmę „DEBON” Sp. z o.o.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0