Krzemieniewo,2015-11-24
INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)
Gmina Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 20 listopada 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod staw, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo położnych w obrębie wsi Hersztupowo, Garzyn, Mierzejewo, Krzemieniewo, Drobnin, Górzno, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Obręb Hersztupowo
Cz. dz.nr. 50/1 o pow. 0,1000 ha, zapisana w KW PO1Y/00028810/3
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 121 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 262zł+należny podatek VAT
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan
Sebastian Sobczak

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Obręb Garzyn
dz.nr. 52 o pow. 0,1400 ha, zapisana w KW PO1Y/00016666/1
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 170 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 180zł+należny podatek VAT
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan
Jacek Nalewski

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Obręb Mierzejewo
dz.nr. 94 o pow. 0,1300 ha, zapisana w KW PO1Y/00016192/7
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 158 zł,

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- brak postąpienia.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Obręb Krzemieniewo
dz.nr. 954/11 o pow. 0,6108 ha, zapisana w KW PO1Y/00029235/5
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako Ba
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 740 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 750zł+należny podatek VAT
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan
Jacek Nalewski

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Obręb Krzemieniewo
dz.nr. 85 o pow. 0,1200 ha, zapisana w KW PO1Y/00022641/5
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 145 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 155zł+należny podatek VAT
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan
Krzysztof Jankowiak

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Obręb Drobnin
dz.nr. 63 o pow. 0,2600 ha, zapisana w KW PO1Y/00022643/9
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 315 zł,

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Obręb Górzno
dz.nr. 46 o pow. 0,1300 ha, zapisana w KW PO1Y/00023445/8
Przeznaczona pod staw oznaczona w ewidencji gruntów jako N
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 158 zł,

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


.