Krzemieniewo,2015-09-02

INFORMACJA O ZAOFEROWANIU NAJWYŻSZEJ KWOTY POSTĄPIENIA

Na podstawie § 12ust. 1,2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r(Dz.U. z 2013 r., poz. 942 ze zm.)
Gmina Krzemieniewo,ul. Dworcowa 34,64-120 Krzemieniewo zawiadamia, że dnia 31 sierpnia 2015r. o godz. 09.00 dla nieruchomości rolnych położonych w obrębie Pawłowice, o godz.10.00 dla nieruchomości rolnych położonych w obrębie Hersztupowo, dla nieruchomości rolnych położonych w obrębie Krzemieniewo w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie wsi Pawłowice, Hersztupowo, Krzemieniewo stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Obręb Pawłowice

Dz.nr. 38 o pow. 0.6900ha, zapisana w KW PO1Y/00041335/6
Oznaczona w ewidencji jako RIIIb
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 253,92 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 653,92zł
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan Józef Grzegorzewski
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Dz.nr. 45 o pow. 2.1600ha, zapisana w KW PO1Y/00041335/6
Oznaczona w ewidencji jako RIIIb.
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 794,88 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 1994,88zł
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan Józef Grzegorzewski
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Obręb Hersztupowo

Dz.nr. 144 o pow. 1.3400 ha, zapisana w KW PO1Y/00028810/3
Oznaczona w ewidencji jako RIV, RV, RVI.
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 403,94 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 2303,94 zł
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan Karol Juskowiak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0


Dz.nr. 145 o pow. 1.8300 ha, zapisana w KW PO1Y/00041338/7
Oznaczona w ewidencji jako RIV, RV.
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 561,81 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 2761,81 zł
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan Karol Juskowiak
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0Obręb Krzemieniewo

Dz.nr. 724 o pow. 1,7600 ha, zapisana w KW PO1Y/00022641/5
Oznaczona w ewidencji jako RIIIa.
Roczny dzierżawny czynsz wywoławczy: 647,68 zł,
Roczna cena dzierżawy osiągnięta w przetargu: 5847,68zł
Po zaoferowaniu najwyższej kwoty postąpienia, przetarg
wygrał:
Pan Stanisław Puślednik
Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 6
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0