Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych na 2006 r. zakończono remont drogi gminnej na ul. Brzozowej w Garzynie.
Drogę wykonano z masy bitumicznej na odcinku 260 mb.
Zadanie zrealizowało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic DROGI-ULICE z Leszna.
Koszt budowy drogi wyniósł 61 703 zł.