W Mierzejewie zakończono przebudowę drogi gminnej.
Na odcinku 502 mb. ułożono masę bitumiczną. Zadanie realizowało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic DROGI-ULICE z Leszna.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 90 000 zł.