Zakończono prace związane z przebudową dróg w Nowym Belęcinie i Starym Belęcinie.
Wykonano przebudowę czterech dróg o łącznej długości 1020 mb. i chodnika w Starym Belęcinie. Na wszystkich drogach ułożono masę bitumiczną
Ogólny koszt inwestycji wyniósł ponad 318 000 zł.
Zadanie realizowało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic DROGI-ULICE w Lesznie.