W Krzemieniewie zakończono trzeci i ostatni etap przebudowy ulicy Polnej. Wykonany został odcinek 350 mb. drogi z masy bitumicznej. Zadanie realizowało, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lesznie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 108 000 zł.
W sumie zmodernizowany odcinek drogi wynosi ponad 1 km.