W Bojanicach zakończono prace związane z budową drogi w kierunku Siemowa.
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni cementowo - bitumicznej na odcinku 364 m.
Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowe DROGUD z Gostynia.
Koszt budowy drogi wyniósł 100 000 zł. i w całości zadanie to finansuje gmina Krzemieniewo. Inwestycję prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie.