Zakończono prace drogowe, pierwszego etapu poszerzenia drogi Oporowo - Oporówko. Przebudowę drogi wykonano na odcinku 350 mb
Inwestycję realizowała Firma NCC Industri Polska Sp. z o.o. z Wrocławia.
Koszt zadania wyniósł 93. 455 zł.