W Pawłowicach zakończono prace związane z remontem drogi i budową parkingów przy ul. Spokojnej.
Zadanie realizował, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, Zakład Brukarstwa, Kanalizacji i Wyrobów Betonowych DROGUT z Gołaszyna.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 160 tys. zł.