Przetarg nieograniczony na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm.Krzemieniewo.

Przetarg realizowany jest w ramach projektu inwestycyjnego na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach:Lubonia, Kociugi , Drobnin, Garzyn, Górzno i Krzemieniewo

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, PRZY WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 5.225.000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2015 ROKU POZ. 2164 z późn.zm.)


Załączniki do przetargu:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik Nr 1 do SIWZ ( oferta)
- Załącznik Nr 2 do SIWZ ( wzór umowy)
- Załącznik Nr 3 do SIWZ ( Edytowalny Formularz JEDZ)
- Załącznik Nr 4 do SIWZ umieszczony w poniższym linku zawiera: zał. 4a - projekt budowlany, zał. 4b -projekt wykonawczy ( zawiera opis  wymaganych parametrów urządzeń równoważnych), zał. 4c - specyfikcje techniczne.

LINK DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 - plik ZIP 455MB

Pliki do pobrania:
oglprzetargoczyszczalnia-dz.urz.ue.pdf
siwz_oczyszcz..pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz.pdf
zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.pdf
zal._nr_3_do_siwz-edytowalna-wersja-formularza-jedz.doc