W poniedziałek 31 maja br. zakończono prace przy modernizacji nawierzchni ulicy Szkolnej w Pawłowicach.
Zmodernizowano odcinek 171 mb. masą mineralno - asfaltową. Przetarg wygrało i zadanie realizowało, kosztem 45.857 PLN, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic DROGI i ULICE sp. z o.o. w Lesznie.