W Nowym Belęcinie zakończono remont świetlicy wiejskiej. Wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachowego, zmodernizowano sanitariaty, ułożono posadzkę na korytarzu, wymieniono częściowo stolarkę okienną oraz wykonano prace malarskie.
Wartość zrealizowanych prac wyniosła prawie 63 000 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu gminy. Urząd Gminy wnioskował o przyznanie środków zewnętrznych. Wniosek załatwiono pozytywnie. Gmina otrzymała na ten cel kwotę 37 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie Odnowa i Rozwój Wsi.
Wykonawcą prac było, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane Alfred Klabik z Frankowa.