Zakończono prace związane z budową chodnika i drogi rowerowej w Krzemieniewie przy ul. Dworcowej.
Inwestycję dł. 285 mb. realizowano z kostki brukowej.
Koszt zadania wyniósł 65.000 PLN.
Wykonawcą była Firma WILER-BUD z Kąkolewa.
Zakończenie ciągu pieszo-jezdnego w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza dzeci dojeżdżających do szkoły.