w bieżącym tygodniu zakończono prace związane z budową drogi przy ul. Różanej na Osiedlu Przylesie.
Wybudowano odcinek drogi dł. 102 mb. z kostki brukowej.
Koszt inwestycji wyniósł 40 tys.PLN.
Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, był Zakład Brukarstwa, Kanalizacji i Wyrobów Betonowych DROGUT z Gołaszyna.