W Nowym Belęcinie trwają prace przy budowie chodnika i drogi rowerowej.Wykonano już kanalizację deszczową, obecnie układana jest kostka brukowa.
Inwestycja realizowana jest przez gminę Krzemieniewo wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Lesznie.
W roku ubiegłym zrealizowano część zadania, natomiast w roku bieżącym wykonywany jest odcinek dł.340 mb. Koszt inwestycji wyniesie 240 tys PLN.
Wykonanie inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczęństwa, szczególnie dzieci uczęszczających do Szkoły.