W Pawłowicach przy ul. Mielżyńskich trwają prace modernizacyjne chodnika.
Zadanie realizowane jest na odcinku 350 mb.od ul. Topolowej do Ronda przez pracowników Urzędu Gminy, w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
Koszt modernizacji chodnika wyniesie 20 tys.PLN.
Inwestycja ta w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie uczniów dochodzących do Szkoły.
Prace zostaną zakończone w terminie do końca lipca br.