Rada Gminy przeznaczyła w roku 2003 wiele środków finansowych na budowę i modernizację dróg.
Po zrealizowaniu zadań w Garzynie i w Zbytkach, zmodernizowano drogę Mierzejewo - Grabówiec. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 450 mb.
Inwestycja ta kosztowała 79 447 PLN. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic " Drogi-Ulice " Sp. z o.o. w Lesznie.