Kończą się prace przy ostatniej realizowanej w 2006 roku inwestycji tj, przebudowy mostu na skrzyżowaniu ulic : Dworcowej i Wiejskiej w Krzemieniewie.
W miejsce istniejącego mostu pobudowano przepust z rur stalowych dlugości 21 m.Ułożono masę bitumiczną na pow. 320 m2.Przebudowano chodnik, sieć kanalizacyjną, wodociągową i telekomunikacyjną. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Leszna. Koszt zadania wyniósł 600 tys. zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych, a prace finansowane są z budżetu Powiatu i Gminy.
Jest to pierwszy etap prac związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dróg. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.