Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił przetarg nieograniczony na budowę drogi  powiatowej nr 21 208 na odcinku Nowy Belęcin – Bojanice – granica powiatu.

Zadanie dofinansowane będzie  w wysokości  ponad 5 300 000 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i budowa drogi długości 5,8 km. z poszerzeniem do 5,5 m.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 7 100 000 zł. Część kosztów poniesie gmina Krzemieniewo.

Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2007 r. Jako kryterium wyboru oferty przyjęto cenę 100 %.

Prace zostaną zakończone w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.